Media-advisering

Een organisatie kondigt aan op een bepaalde datum met een rapport extern te gaan. Dat gaat media-aandacht opleveren en is het resultaat van bovenstaande media-attendering. Het is een rapport waar ook anderen aan hebben meegewerkt. En dan?

Wie heeft de regie over het proces? Wie bepaalt de strategie? Actief naar buiten of passief? En bij actief, wordt er gekozen voor een brede mediabenadering? Of wordt er een primeur gegund? Welke afspraken maak je dan? Bestaat er nog zoiets als een embargo? 

Is er een woordvoeringslijn? Wie beslist uiteindelijk over de definitieve tekst die extern gaat? Wie is de spreekbuis en namens wie? Hoe wordt hij of zij voorbereid en gecoacht? Wat voor mediamoment wordt er bedacht? Wie organiseert dat en hoe? Een opvallend mediamoment of past dat niet bij de organisatie? Is er aan de interne communicatie gedacht? Wat doen we na het media-optreden?

Ik kan zorgen dat de betreffende woordvoerder zo goed mogelijk is voorbereid door inhoudsdeskundigen tijdig aan te haken, een concrete kernboodschap op te stellen en een woordvoeringslijn te maken. Ook kan ik een mediamoment organiseren en oefenen, trainen met de woordvoerder. Omdat ik mij zowel kan verplaatsen in de media en in dit geval de organisatie. 

Dat is mijn meerwaarde. 

Herken je bovenstaande? Wil je er meer over weten? Praat er eens over met mij:

Neem contact op