Wol

Blog 191 – 18 februari 2020

Wat vind jij van mijn basistraining communicatie voor sportclubs?

Het is nu bijna een jaar geleden. Eind februari 2019. Ik liep er al wat langer mee rond. Omdat ik er zelf tegenaan liep, maar ook omdat ik er wat mee wilde doen. Waarom was het er niet? Het is toch niet iets heel bijzonders. Waar ik het over heb? Over een simpele communicatiebasistraining voor sportverenigingen.

Het houdt mij dus niet alleen bezig, ik ben er ook best druk mee. Sterker nog, de training is al klaar. Tenminste op papier. Hoe het zo begon? Ik heb een gesprek gehad met FNV Sport en Bewegen. Want zo kwam ik een beetje op het idee. De vakbond bood voor haar leden in het verleden een communicatietraining aan. ‘De trainingen zijn erop gericht je vaardigheden te ontwikkelen en te versterken om jou zo handvatten te bieden om je positie op het werk te versterken’, aldus FNV. Maar het hield op. Zomaar en ook nog ineens.

Ik heb wat met sport, ik heb wat met communicatie en ik heb zeker ook wat met sportcommunicatie. Ik weet waar de sportverenigingen tegen aanlopen, waar ze mee worstelen en wat ze maar niet voor elkaar krijgen. Ik schreef er al eerder een blog over.
De belangrijkste issues bij iedere club zijn grofweg hetzelfde. Ledencommunicatie, een actuele website en de optimalisatie van de social mediakanalen. Daar gaat mijn training over. Een basistraining communicatie voor sportclubs. Praktisch, herkenbaar en uitvoerbaar.

‘Het is niet de bedoeling om van de cursisten volwaardige communicatieprofessionals te maken. We gaan dus geen communicatiestrategie bedenken en/of communicatieplan maken. Wel is het een kennismaking met de inhoud, omvang en het belang van juiste communicatie. Met die kennis van zaken hoop ik dat cursisten aandacht vragen (en krijgen!) voor communicatie bij hun vereniging, maar ook dat ze zelf enthousiast worden om communicatietaken op te pakken’, zo luidt mijn inleiding.

Misschien wel het belangrijkste en de grootste verandering is toch wel dat iedereen tegenwoordig communiceert namens de club. Een eigen bericht op je social mediakanaal, een verslag van je team online of een persoonlijke reactie op een artikel. Niet alleen de voorzitter of bestuurslid communiceert, maar iedereen doet het. Je bent niet meer alleen een ontvanger maar ook afzender.

Naast een gesprek op het FNV-hoofdkantoor in Utrecht, heb ik mijn idee ook besproken met Sportservice Flevoland en Sportservice Zwolle. Ik kan mij zo voorstellen dat er bij de uitvoerders van het gemeentelijk en provinciaal sportbeleid vragen binnenkomen van verenigingen over communicatie. Over de door mij genoemde issues, maar ook over het maken van een presentatiegids, een jubileumwebsite of het schrijven en communiceren van pak ’m beet een huishoudelijk reglement.

Van Sportservice Flevoland heb ik na meerdere malen mailen tot op de dag van vandaag niets meer gehoord na een eerste gesprek. Sportservice Zwolle benaderde ik ook, had meerdere keren contact, maar concreet werd het nog niet. Onlangs mailde ik nog en kreeg een keurig antwoord terug: “Er zit vanuit onze kant nog geen ontwikkeling in de communicatietraining voor verenigingen. De afgelopen periode lag de focus op onze eigen positionering, adviestrajecten bij verenigingen (gebaseerd op een hulpvraag) en nieuwe vormen van besturen.”

Daarom heb ik besloten om richting het nieuwe sportseizoen, het maar zelf te doen. Ik ga een training geven. Help! Alleen ik vraag in deze blog om hulp, om feedback en om input. Dus wie zich geroepen voelt, reageer gerust.

Mijn training bestaat uit vier blokken.

Blok 1:

Het bestuurslid communicatie/belangrijkheid communicatie binnen een vereniging. Hoe is de communicatie nu belegd binnen de club? Taakomschrijving? Of wie beheert de portefeuille communicatie in het bestuur?

Ledencommunicatie/wervingscommunicatie. Hoe zet je communicatie in om je leden te informeren en om nieuwe vrijwilligers/leden te werven?

Sponsorcommunicatie. Welke redactionele aandacht is er voor de sponsors? Hoe worden de sponsors geïnformeerd, betrokken en ‘beloond’ voor hun sponsoring? Niet zo hoop ik? Ik schreef al eens een blog over.

Blok 2:

Welke social mediakanalen gebruikt de vereniging, hoe is de inrichting en beheer? Oftewel Facebook, Twitter, Instagram, You Tube, Snapchat en eventueel LinkedIn.

Welke communicatiemiddelen gebruikt de vereniging en hoe is het vormgegeven en belegd? Denk aan de communicatiemiddelen nieuwsbrief, clubblad, presentatiegids, businessmagazine, flyer/folder.

Hoe actueel is de website, wat is de status en hoe is de inrichting en beheer?

Whatsapp groepen/clubapp. Heeft de vereniging beleid ontwikkeld als het gaat om whatsapp groepen, hoe is de bemoeienis van het bestuur en hoe wordt gedacht over een clubapp?

Blok 3:

Mediacommunicatie. Hoe actief is de vereniging zelf om in de media te komen, wat zijn de bestaande afspraken en contacten met de media en wat doet de vereniging als er sprake is van ongewenste media-aandacht (crisiscommunicatie)?

Blok 4:

Privacy (AVG, foto’s, ongewenst onlinegedrag, gedragsregels, VOG). Hoe gaat de vereniging hiermee om? Wat is het beleid? En heel belangrijk, hoe wordt dat gecommuniceerd?

Alle blokken worden voorzien van (goede en slechte) praktijkvoorbeelden, gevolgd door een praktijkoefening. Daarbij worden zoveel mogelijk de theoretische cursusonderdelen in verwerkt.

Ik heb een vraag aan trainers in mijn netwerk, sportbestuurders die door de wol in de clubkleuren geverfd zijn en andere belangstellenden. Dekt deze training de lading, voorziet het in de behoefte of is het onvolledig, niet goed genoeg en moet ik rap terug naar de tekentafel? En wat ook speelt: krijg je de verenigingsman of -vrouw van communicatie in beweging en warm voor deze training? Tenslotte, heb je hier als vereniging ook nog een paar centen voor over?

Laat gerust weten wat je er allemaal van vindt. Dat kan hieronder, maar mailen op erik@mediabureaumeer.nl mag ook.

Alvast bedankt.


Laat een bericht achter - aantal berichten: 0

Bent u de eerste die reageert?Laat een bericht achter

naam
e-mail
website
bericht
Schrijf twaalf in cijfers: