Media-alarmering

Een vereniging heeft besloten om een nogal verregaande beslissing te nemen die gevolgen heeft voor een aantal leden. Zij worden uit de vereniging gezet. De verwachting is dat het lokaal mogelijk wat media-aandacht oplevert. Dit blijkt een misrekening te zijn. Iedereen heeft belangstelling. Wat nu?

Niets doen? Overal op reageren? Of nog een keer actief naar buiten treden en zo ja op welke manier dan? Om toch nog een exclusiever verhaal te krijgen, gaan media nog dieper in op de casus. Of confronteren je met eerder gedane uitspraken. Hoe ga je daarmee om?

Ik kan zorgen dat er weer overzicht, regie en sturing is. Door mij te verplaatsen in de media, weet ik waar ze behoefte aan hebben en wat er in dit geval namens de vereniging te bieden valt. Om de 'schade' zoveel mogelijk te beperken is soms niets doen beter. Een reactie leidt vaak tot weer een reactie. Of juist wel reageren, maar door iemand anders naar voren te schuiven. Of een andere invalshoek te kiezen.

Dat zijn allemaal vragen en afwegingen waar ik een antwoord op heb. Ik kan het spel spelen met de media en je ontzorgen. 

Dat is mijn meerwaarde. 

Herken je bovenstaande? Wil je er meer over weten? Praat er eens over met mij:

Neem contact op