Opstapelen

Zaterdag was ik twee keer bij HTC. In de ochtend floot ik mijn oudste zoon Olav, in de middag was ik present voor De Stentor om verslag te doen van HTC tegen Kampen, de topper in de 4e klasse. Het voetbalwereldje is een klein wereld. Dat werd mij eens te meer duidelijk. Als ik de amateurvoetballerij moet typeren, denk ik altijd aan de wedstrijd Elburger SC-IJsselmeervogels 5-2, eind jaren negentig. Het was de tijd dat Dagblad Trouw nog pagina’s vol produceerde over het zaterdagvoetbal. Loek Laurman – hij overleed op 8 augustus 2014 op 74-jarige leeftijd  schreef over die wedstrijd een gedenkwaardig artikel, waarvan ik alleen de kop nog exact weet: ‘Mannetjes, macht en geld in Elburg.' Vervang het Hanzestadje door ieder andere plaats en je hebt de juiste typering van het voetbalwereldje te pakken.

Een klein wereldje dus. Ik moest daaraan denken toen ik in de bestuurskamer zat en van oud-HTC voorzitter Jan ter Burg een vraag kreeg of ik een vacature van RTVZwolleFm in mijn netwerk wilde delen. Of misschien was het wel wat voor mij? Waar ging het om? Zoals bekend gaat het met de lokale omroep Zwolle niet echt lekker. Geen geld, weinig goede mensen en een toekomst die vooral onzeker is. Heel herkenbaar in lokaal omroepland. In Zwolle is er vooral veel gedoe onderling, maar ook met de politiek en andere omroepen. In een stad met 125.000 inwoners lukt het blijkbaar niet om een dergelijk media-orgaan in levenden lijve te houden. Dus wat je dan zo vaak ziet, is dat een aantal waaghalzen met een mix van ziel, zaligheid en Zwolse trots, zich gaat inzetten. Hup, hup, de schouders eronder, volle kracht vooruit en uit het sloptrekken maar.

Waar gaat het in dit geval om? Niet om presentatoren, verslaggevers of technici, maar om vrijwilligers (uiteraard!) voor het Programma Beleid Bepalend Orgaan (PBO). Vanwege mijn nieuwsgierigheid, netwerkvergrotingsmogelijkheden en kansen voor Mediabureau MEER in mijn hoofd, liet ik mij de vacature toesturen. Misschien was het wel iets voor mij?
Onlangs kreeg ik de vacature onder ogen. Ik citeer:

Ons PBO zit met een nieuwe start. Op 22 mei hebben wij een informatieavond gehouden en eind juni hebben onderstaande mensen hun medewerking toegezegd. Dinsdagavond 4 september is de eerste bijeenkomst geweest. De PBO raad vergadert 3 x per jaar en kiest zelf haar voorzitter. De tweede vergadering staat gepland voor donderdagavond 1 november om 20.00 uur. Namens RTVZwolleFm is hierbij de eindredacteur en een bestuurslid aanwezig.

Vraag: Wat is het pbo? Antwoord: De Mediawet schrijft voor dat lokale omroepen een representatief orgaan hebben dat het beleid voor het media-aanbod bepaalt. Dit programmabeleidbepalende orgaan (pbo) is, naast het bestuur en de redactie, een afzonderlijk orgaan binnen de omroep. Het pbo stelt het media-aanbod vast en controleert in dit kader of met de programma's wordt voldaan aan de ICE-norm. De leden van het pbo vertegenwoordigen elk een stroming binnen de gemeente. Zo heeft het pbo een sterke binding met het publiek waar de omroep zich op richt. (bron: publieke lokale media-instellingen en de Mediawet, Commissariaat voor de Media)

Vraag: Wat betekent bestuurlijke vernieuwing voor de rol van het Programma Beleidsbepalend Orgaan?
Antwoord: - Dit orgaan zou de diversiteit binnen de leefgemeenschap van een lokale omroep moeten weerspiegelen en niet alleen moeten beschikken over inhoudelijke kennis van de stroming die zij vertegenwoordigen, maar ook over een uitgebreid netwerk om de omroep te helpen om een brede groep mensen te bereiken.
- Door bijvoorbeeld talenten met kennis van nieuwe media toe te laten binnen het PBO versterk je de toekomstige legitimiteit van de omroep, omdat zij een afspiegeling blijft van de behoeftes van de lokale bevolking.


Tot zover de vacature. Voor de goede orde, ze zoeken dus iemand voor de tak sport. Ik weet het niet hoor. Van deze vacaturetekst word ik bepaald niet enthousiast. Sterker nog, het werpt alleen maar vragen op. Ik wil meer. Hoe is het eigenlijk met RTVZwolleFm? Zijn er genoeg medewerkers? Is er geld? Welke programma’s worden er gemaakt? Wie zijn de bestuursleden? Is er een redactioneel beleidsplan? Wat wil de omroep bereiken? Wat is de ICE-norm? Hoe verloopt de communicatie/PR eigenlijk? Is er nu wel of geen samenwerking met andere omroepen? Hoe is de politieke kijk op de zaken? Is 105.00 nog steeds de frequentie?

Kortom, ik zou wel wat meer willen weten over RTVZwolleFM dan dit op de site. Het is wel een vacature he, dus je roept belangstellenden op om tijd vrij te maken, een constructieve bijdrage te leveren en dat allemaal om uiteraard niets. Het is een vaak gemaakte fout. De oogklepjes gaan niet af, maar het is eendimensionaal zenden van als bekend veronderstelde informatie en met de armen over elkaar wordt afgewacht totdat de kandidaten zich melden. Opstapelen in rijen van vier.

Zo werkt het dus niet. Niet alleen in omroepland, niet bij sportverenigingen, niet in het bedrijfsleven, nee helemaal nergens. In eerdere blogs heb ik het ook al aangegeven. Alleen met een goed verhaal (what’s in it for me?), persoonlijke benadering en zo min mogelijk verplichtingen, krijg je mensen op dat vlak in de actiestand. Ik vond het goed om te horen dat ik afgelopen week door een HTC ouder werd aangesproken op het zelfsturende HTC JO11-2 team. Daarin heeft iedere ouder een taak toebedeeld, waar ik de aanzet voor gegeven heb. Duidelijk en tijdig communiceren. Iedereen weet waar hij aan toe is. Goed verhaal, lekker kort en het werkt.

Helaas kan ik dat niet zeggen van de PBO vrijwilligerstaak bij RTVZWolleFM. Ik zal niet teveel gaan roepen over de omroep, want voordat je het weet geef je invulling aan de functie. Wel wil ik één ding beloven. Ik zal de functie delen met mijn netwerk. Bij deze.

 

 


Laat een bericht achter - aantal berichten: 0

Bent u de eerste die reageert?



Laat een bericht achter

naam
e-mail
website
bericht
Schrijf elf in cijfers: